Privacy policy

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Autogereedschap.com en is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden.  

Autogereedschap.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij verwerken de volgende gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie en orderverwerking:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (als u er voor kiest deze te verstrekken)
 • E-mailadres
 • Gegevens die horen bij de door u gekozen betaalwijze
 • Voor zakelijke contacten: KvK -en BTW-nummer

Wij gebruiken de gegevens voor het volgende:

 • Afhandelen van orders en betalingen
 • Leveren van producten en diensten
 • Verschaffen van relevante informatie over bestellingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen (met uw toestemming)
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

Bewaartermijn:

Autogereedschap.com zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens:

Autogereedschap.com verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • MyOnlineStore, voor het afhandelen van orders en facturen
 • Asperion, voor onze bedrijfsadministratie
 • Mollie, voor afhandelen van betalingen
 • PayPal, voor afhandelen van betalingen
 • Packs, voor het verzorgen van leveringen
 • Teamtrans, voor het verzorgen van leveringen
 • Onze toeleverancier(s), voor het verzorgen van leveringen

Cookies:

Wij maken op deze website gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie is noodzakelijk voor de technische en gebruiksvriendelijke werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen ‘liken’ of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van die code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar echter geen invloed op: Lees de privacyverklaringen van uw social media (die met regelmaat wijzigen), om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan info@autogereedschap.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vragen wij om een kopie identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij adviseren wij om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo nel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Verwerking gegevens minderjarigen:

Het ontbreekt ons aan mogelijkheden tot een controle op de leeftijden van bezoekers van onze website. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Autogereedschap.com onbedoeld persoonsgegevens van een minderjarige heeft verzameld, neem dan contact op via info@autogereedschap.com en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Binnen onze organisatie worden gegevens niet verwerkt op een wijze of schaal die ons conform artikel 37 van de AVG noodzaakt om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Vragen over ons privacy beleid en/of onze toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u derhalve richten aan info@autogereedschap.com .

© 2009 - 2022 Autogereedschap.com | sitemap | rss